เช็คคนโกง

ภานุเดช สาดพุ่ม

เลขบัตรประชาชน 1102002003065

วันที่ 30-09-2018

นาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 033381610

ยอดเงิน 104500 บาท

สินค้า รับจ้างทวงหนี้

รายละเอียด

รับจ้างตามหนี้ รับเงินค่าจ้าง งานไม่สำเร็จไม่คืนค่าจ้าง. ทวงถามหลายครั้งไม่จ่าย นัดจ่ายแล้วไม่จ่าย