เช็คคนโกง

น.ส. ฐิตารีย์ ศรีสองเมือง

เลขบัตรประชาชน 1670500247351

วันที่ 2021-05-03T15:11

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0852921080

เบอร์โทร 0983109228

ยอดเงิน 2000 บาท

สินค้า ยืมเงิน

รายละเอียด

น.ส. ฐิตารีย์ ได้มาขอยืมเงิน จำนวน 2000 บาทแต่ ไม่ยอมคืน เพราะเป็นมิจฉาชีพ และได้ไปทำการขอยืมเงินแบบนี้ ทุกวัน บ้านแชร์ ยืมเงิน โปรดระวังบุคคลอันตราย