เช็คคนโกง

ชัยวัฒน์ มงคลสุข

เลขบัตรประชาชน 1103100400442

วันที่ 2021-07-08T11:00

เบอร์โทร 0642120290

ยอดเงิน 4500 บาท

สินค้า รหัสROV

รายละเอียด

แอบอ้างเป็นคนส่วนกลาง มาคุยเรื่องการขายรหัสROV