เช็คคนโกง

สุชาวดี ทิพย์โสภณ

เลขบัตรประชาชน 1102700766340

วันที่ 21-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0833670379

ยอดเงิน 1500 บาท

สินค้า ปากกา Apple Pencil Gen1

รายละเอียด

สั่งซื้อปากกาapple pencil ไปแต่ส่งปากกาหมึกหมดและกระดาษA4มาให้