เช็คคนโกง

อัจฉรา แสงสำอางค์

วันที่ 18-03-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 1115126284    

ยอดเงิน 750 บาท

รายละเอียด

ขายหน้ากากราคาถูก ยอดโอน 750 สั่งสองกล่องรวมค่าส่งแล้ว หลังจากโอนแล้ว 1 วัน ตามความคืบหน้า ส่งข้อความไปแล้ว ไม่ตอบกลับอีกเลยหลังจากวันที่โอน