เช็คคนโกง

รณภัฏ คำภาแสง

วันที่ 2021-02-27T18:34

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0213260162

ยอดเงิน 5000 บาท

สินค้า นาฬิกา

รายละเอียด

ซื้อขายนาฬิกา 2 เรือน เรือนแรกขาย 5300 ส่งมาจริง ครั้งที่2 มาเสนอขายในราคา 5000 ถ่ายรูปการส่งมาเรียบร้อย แต่น่าจะยกเลิกการส่ง หลังจากนั้นถยอยลบรูปหลักฐานหมด แต่บล็อคเฟส และก็เปลี่ยนชื่อเฟสหนี แต่ได้ทำการติดต่อทางบ้านผู้โกง แม่ผู้โกง รับผิดชอบ แม่ผู้โกงบอกว่าลูกมีพฤติกรรมแบบนี้บ่อย