เช็คคนโกง

กานริสา แพ่งประเสริฐ คือเหยื่อ โดนคนร้ายหลอก

วันที่ 2020-12-17T16:28

ยอดเงิน 0 บาท

สินค้า โดนหลอก

รายละเอียด

กานริสา คือเหยื่อ โดนคนโกงหลอกให้โอนเงินมาแล้ว มาอ้างเป็นสลิปของตนเอง ซึ่งคนโกงไปหลอกเจ้าทุกข์อีกที ทำให้กานริสาเป็นคนผิด ซึ่งกานริสาและเจ้าทุกข์คุยกันแล้ว แต่ทำไมยังมีข้อมูลนี้อีก เรื่องจบตั้งแต่ธันวาแล้ว หากทางคุณไม่ทำการลบ ทางเราจะขอดำเนินคดี ข้อมูลเป็นเท็จทำให้เสียหาย (รายละเอียดแบบนี้คุณจะอนุมัติลงได้ไง แค่มีการพิมพ์ๆอย่างเดียวไม่มีหลักฐานสักนิด)