เช็คคนโกง

หนึ่งฤทัย มูลผดุง

วันที่ 2021-01-28T15:39

ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 0032986309

ยอดเงิน 1000 บาท

สินค้า กู้เงิน

รายละเอียด

หลอกให้โอนเงินให้เพื่อจะทำสัญญาเงินกู้พอทำสัญญาเสร็จ กลับโดนบล็อกและไม่ตอบอีกเลย