เช็คคนโกง

ปริยวิศว์ สนธิ์ศิริโสภณ

วันที่ 2021-05-26T17:35

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 5692686265

ยอดเงิน 5000 บาท

สินค้า ออมเงินกินดอก

รายละเอียด

บ้านออมเงินแทนใจ ได้เปิดบัญชีทวิตเตอร์เพื่อรับโอนเงินเข้าบัญชีของนาย “ปริยวิศว์ สนธิ์ศิริโสภณ” แต่เมื่อครบกำหนดวันคืน ได้ปิดบัญชีทวิตเตอร์แล้วไม่คืนเงินลูกออม เมื่อตามตัวเจอ “ปริยวิศว์ สนธิ์ศิริโสภณ” เจ้าของบัญชีตัวจริงชื่อ facebook “Way Pariyavit” เจ้าตัวบอกไม่ทราบเรื่องและบอกว่าไม่เคยมีบัญชีไทยพาณิชย์ หลายวันผ่านไปเจ้าตัวบอกว่าได้ดำเนินการปิดบัญชีแล้วถ่ายรูป statement ส่งมาซึ่งมีเงินจำนวนมากถูกโอนไปที่บัญชีทหารไทยของ “กานริสา แพ่งประเสริฐ” จากนั้นนายปริยวิศว์ไม่ได้ดำเนินการแจ้งความหรือทำเรื่องดึงเงินคืนใดๆ ไม่ตอบข้อความ ลูกออมที่ถูกโกงเงินจึงคิดว่ามัน 2 คนรู้จักกันแน่ๆจ้า ขอให้ไม่เจริญค่ะ ใช้ชีวิจดิ้นรนหาความสุขไม่ได้