เช็คคนโกง

วราภรณ์ หลังพันธุ์

เลขบัตรประชาชน 3101203234752

วันที่ 2020-12-12T12:30

พร้อมเพย์ เลขที่บัญชี 3101203234752

เบอร์โทร 0626688905

ยอดเงิน 3430 บาท

สินค้า โกงทอง

รายละเอียด

27 พย. 2020 วราภรณ์ หลังพันธ์ ได้ติดต่อผ่านทางเฟสบุ็ค ชื่อ Aon Aon เพื่อจะทำการผ่อนทองกับทางร้าน ซึ่งทางร้านได้แจ้งเงิื่อนไขกันวางเงินดาวน์ และการผ่อนชำระ วราภรณ์ หลังพันธ์ ก็ยอมรับเงื่อนไขดังกล่าว ตกลง ผ่อนชำระ ทองคำแท้ 96.5% น้ำหนักครึ่ง และได้เขียนสัญญาจะซื้อจะขายวางเงินมัดจำ เป็นที่เรียบร้อย 27 พย.2020 ทางร้านจัดส่งทอง เป็นแบบเก็บเงินดาวน์ปลายทาง 28 พย.2020 วราภรณ์ หลังพันธ์ ได้รับทองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งได้จ่ายเงินดาวน์กับทาง ปณ. เป็นจำนวนที่ร้านได้กำหนดไว้ และทางร้านได้แจ้งกำหนดวันส่งค่างวด งวดที่ 1 ชำระในวันที่ 4/12/2020 วราภรณ์ หลังพันธ์ ก็ชำระยอดเข้ามาปกติ แต่ส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนดไป 1 ชม. งวดที่ 2 ชำระในวันที่ 11/12/2020 เกินเวลาที่ทางร้านได้กำหนดไว้แล้วยอดก็ยังไม่เข้ามา ทางร้านก็ทวงไปเรื่อยๆ และ วันที่ 12/12/2020 วราภรณ์ หลังพันธ์ ได้ปิดเฟสบุ็ค หนี้หายไปติดต่อไม่ได้อีกเลย สรุปยอดค้างชำระ เป็นจำนวนเงิน 3430 บาท