เช็คคนโกง

ชลิดา วิทยาไพโรจน์

เลขบัตรประชาชน 1319900539627

วันที่ 2021-05-17T23:29

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 2840496100

เบอร์โทร 0654423716

ยอดเงิน 1000 บาท

สินค้า โกงเงินกู้

รายละเอียด

อ้างว่าจ่ายแต่ต้นคือไม่โกง ทั้งๆที่ก่อนยืม ข้อตกลงมีดอกเบี้ย หนีหาย บล็อกเฟส