เช็คคนโกง

SIRIRAT POOMTHONG

วันที่ 19-01-2021

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เลขที่บัญชี 020193192737

ยอดเงิน 2000 บาท

สินค้า ออมเงินกินดอก

รายละเอียด

ชื่อเฟส Mint Mind เปิดออมเงินกินดอกราย3 ชั่วโมง เราลงไป2000 หลังจากโอนนางก็บล้อคแชทแล้วเตะออกจากลุ่ม. พยายามติดต่อให้คืนไม่ยอมคืน. บอกให้ไปแจ้งความแล้วบล้อคทุกช่องทาง. ต้องการเงินคืน. จะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพราะยังโกงคนอยู่ทุกวัน