เช็คคนโกง

สุภาพร ทองคุ้ม

วันที่ 23-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0861269132

ยอดเงิน 4500 บาท

สินค้า เงินประกันเฟิสโลน

รายละเอียด

โกงเงินค่าประกันแอพเฟิสโลน ยอดกู้45000บาทให้จ่ายมัดจำ4500 ซึ่งจ่ายไปแล้วเงียบเลย