https://www.facebook.com/keng.puttipong.7 https://www.thairath.co.th/content/345220">

เช็คคนโกง

พุฒิพงษ์ สร้อยสูงเนิน

วันที่ 2020-11-08T02:37

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี

ยอดเงิน 13000 บาท

สินค้า หลอกขายกีต้าไฟฟ้า

รายละเอียด

หลอกขายกีต้าไฟฟ้าแล้วไม่ส่งของให้ ผู้เสียหายหลายราย ระวังโดนหลอก https://www.facebook.com/keng.puttipong.7 https://www.thairath.co.th/content/345220