เช็คคนโกง

สรสิทธิ์ หลงบิดา

วันที่ 17-07-2018

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 9839874616    

ยอดเงิน 100 บาท

รายละเอียด

ถึงจำนวนเงินจะไม่ได้มากมายอะไร แต่คนโกงก็คือคนโกง!!