เช็คคนโกง

ภูษิต ตะวังทัน

วันที่ 17-10-2019

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0591326120    

ยอดเงิน 850 บาท

รายละเอียด

#โกงเงินในการซื้อขายบนเฟสบุ้ค / ไม่ส่งสินค้า  นาย ภูษิต  ตะวังทัน  0855189713 ธ.กสิกรไทย เลขที่ บช. 0591326120 ชื่อเฟสบุ๊ค : ภูษิต ตู่  หรือ ไอ้ซุบ ตองรายละเอียด : โอนเงิน ซื้อขายสว่านแบต Makita ไม่ส่งสินค้า