เช็คคนโกง

สุภัค ภูริจีรนันท์

วันที่ 24-01-2021

True Wallet เลขที่บัญชี 0658035476

ยอดเงิน 2150 บาท

สินค้า Apple pencil

รายละเอียด

ซื้อจาก facebook มีใส่รูปบัตรประชาชนมา แต่ไม่อน่ใจว่าแอบอ้าฃหรือไม่ แล้วโอนเข้า wallet มันไม่เห็นชื่อ