เช็คคนโกง

เพชราภรณ์ วงศ์จำรูญวัฒน์

วันที่ 20-01-2021

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4280255110

ยอดเงิน 150 บาท

สินค้า เสื้อผ้า5ตัว

รายละเอียด

ส่งของมาไม่ตามที่สั่งไว้ สั่งเดรส5ชุด แต่ส่งเสื้อที่ไม่ได้สั่งมาให้3ตัว ปิดเฟสหนี โทรเมสเสจไปก็ติดต่อไม่ได้