เช็คคนโกง

ประชา อ่อนนวล

เลขบัตรประชาชน 3600100332664

วันที่ 19-07-2018

นาคารทหารไทย เลขที่บัญชี 292886162

ยอดเงิน 86600 บาท

สินค้า รับจ้างทวงหนี้

รายละเอียด

รับจ้างตามหนี้ รับเงินค่าจ้าง งานไม่สำเร็จไม่คืนค่าจ้าง. ทวงถามหลายครั้งไม่จ่าย นัดจ่ายแล้วไม่จ่าย