เช็คคนโกง

อิรยานีย์ ร่าหมาน

เลขบัตรประชาชน 2960500029588

วันที่ 2019-09-29T17:52

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 3762441728

เบอร์โทร -

ยอดเงิน 3000 บาท

สินค้า สบู่

รายละเอียด

โกงเงินค่าสบู่3,000 ได้เงินแล้วไม่ส่งของให้ บ้านอยู่ปัตตานี โกงเป็นอาชีพ แจ้งความอายัดบัญชี ก็ยังไม่ได้เงินคืน