เช็คคนโกง

ณัฐพงษ์ บุญญะโก

วันที่ 08-03-2020

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4080399326    

ยอดเงิน 3000 บาท

รายละเอียด

เป็นการซื้อขายหน้ากากอนามัย เขาบอกจะส่งให้แต่กลับบล็อกเฟส