เช็คคนโกง

นริสรา โตมานิตย์

วันที่ 28-03-2020

   ธนาคารออมสิน เลขที่บัญชี 020213387796  

ยอดเงิน 1200 บาท

รายละเอียด

มีการโอนเงินซื้อขายหน้ากาก โดยใช้ชื่อเฟส นภัสวรรณ ทองขำ หลังจากโอนเงินไป เค้าบล็อกเฟสไปเลยค่ะ