เช็คคนโกง

กฤษดา จันทร์ศิลป์

เลขบัตรประชาชน 3670800551230

วันที่ 19-01-2021

ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 0123684478

ยอดเงิน 2100 บาท

สินค้า รถสกูเตอร์ไฟฟ้า

รายละเอียด

ทาหลอกขายสกูตเตอร์ไฟฟ้า