เช็คคนโกง

อภิรมย์ บุญช่วยชู

วันที่ 2021-05-18T13:58

ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 4330942332

เบอร์โทร 0925279740

ยอดเงิน 500 บาท

สินค้า ไม่ส่งเงินกู้

รายละเอียด

ไม่ส่งเงิน ไม่มีความซื่อสัตย์ผลัดแล้วผลัดอีก จนสุดท้ายปิดเฟสหนี ระวังนะคะบุคคลอันตราย